• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/28 ساعت 12:31

    من سواد کیفری ندارم. برام سوال شده مگر اعلام رضایت یا تقاضای قصاص قطعی نیست؟ پس چطور این مورد اخیر رسانه‌ای شده برای چند بار از پای قصاص برمیگرده دوباره چند وقت بعد بحث قصاصش مطرح میشه؟
    خانواده مقتول پس از اعلام رضایت قبل از قصاص، مجدد میتونه از رضایتش برگرده؟