• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/28 ساعت 18:34

    چرا یک آدمی با این حجم سابقه سیاسی باید اینقدر از شعور رسانه بی‌بهره باشه؟ چرا باید خودش رو مستغنی از مشاور رسانه‌ای ببینه؟
    چپ و راست هم نداره! اون نسل خودش رو عقل کل می‌بینه و براش افت داره از کسی مشورت و نظر بخواد!