• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/28 ساعت 23:00

    یک سوال ساده از مدیریت کشور.
    اگر می‌شود کشور را بدون نفت اداره کرد، چرا در ۴۰ سال گذشته این راه را نرفتید و کشور نیز به نفت بیش از گذشته وابسته شد؟
    بدتر این که حتی پس‌انداز هم نکردید و بیشتر درآمدها حیف و میل شد.