• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/28 ساعت 23:37

    با بابا رفته بودیم کربلا، گیر دادن که برای خودش و مامان کفن بخرند و متبرک کنه در نجف و کربلا. کل اون سفر این کفن‌ها دست من بود و مبهوت نگاهشون می‌کردم و به دفعه بعدی که باید باهاشون روبرو بشم فکر می‌کردم!