• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/28 ساعت 01:10

    آیا می‌دانید؛ حدود ۱۵٪ از واکسن‌ها وارد شده به ایران، اهدایی است؟!