• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/28 ساعت 14:12

    البته چند ماهی است که بارقه‌های امیدی برای اینده زندگی بشر شکل گرفته و ان هم از طریق #واکسیناسیون عمومی است.
    برخی از کشورها به جهت اینکه شاید زودتر اقدام کردند الان تقریبا به یک وضعیت عادی برگشتند .