• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/07/28 ساعت 17:29

    از نظر من نه تنها دوست داشتن نیست بلکه منفور‌ترین کار چون پشتش معلومه چیه بی اعتمادی و دنبال گاف بودن