• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/07/28 ساعت 17:34

    دوستان در عرصه خبر جوری کار‌کنید که به اعتبار اسم خودتون خبر مصاحبه بدن، نه این‌که دوست دختر فلانی هستید :))))