• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/28 ساعت 14:10

    در برنامه امروز #گفتاورد با دکترجبل عاملی درباره نقش مهم اما مغفول دیپلماسی در توسعه #صادرات صحبت کردیم و اینکه باید ماموریت سفارتخانه‌ها در جهان تغییر یافته و جذب سرمایه گذار و گردشگر و زمینه سازی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی در اولویت قرار گیرد.
    http://dabirimehr.ir/۱۴۰۰/۰۷/۲۸/۱۴/۶۴۵۱/…