• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/28 ساعت 14:12

    در برنامه #گفتاورد دوشنبه بیست و ششم مهرماه دکتر امیر دبیری مهر با اقای محمدحسین فلاح مهرابادی، معاون تحقیقات و فناوری موسسه واکسن و سرم سازی #رازی پیرامون بحث واکسیناسیون عمومی گفت و گو کرده است . مشروح این گفتگو را در لینکهای زیر بشنوید.
    http://dabirimehr.ir/۱۴۰۰/۰۷/۲۶/۱۶/۶۴۴۱/…