• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/07/27 ساعت 08:03

    طرف زده که راننده قصد تجاوز بهش داشته و اگر مامانش زنگ نزده بود معلوم نبود چه بلای سرش می‌اومد!
    این جواب رانتی‌‌ترین تاکسی اینترنتی کشور که هر روز هزاران زن و دختر ازش استفاده ‌می‌کنند!