• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/27 ساعت 15:06

    احمد کریمی مدیر پروژه #واکسن_فخرا

    ۱۸ شهریور: ظرفیت تولید واکسن فخرا به تولید ۵ میلیون دز در ماه خواهد رسید.
    ۲۷ مهر: در حال برنامه‌ریزی برای توقف تولید واکسن فخرا هستیم.