• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

  1400/07/27 ساعت 16:36

  وزارت‌خارجه‌ای که دیپلمات انقلابی بالا سرشه برای مقام اروپایی جشن تولد گرفته!
  سایبری‌ها و اربابانشون لال شدن!
  خبری هم از تجمع و شعار علیه وزیر نیست!
  کسی هم «گزارش ویژه» نرفته!

  حالا برف شادی هم زدین؟ کادو چی دادین؟ @Bagheri_Kani @Amirabdolahian
  منتظر کشیدن اولین ماله هستم!