• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/27 ساعت 08:58

    نسل‌هایی که بعد از ما آمدند، هیچ‌وقت درک نخواهند کرد بلاگفا چه نقش مهمی در زندگی‌مان داشته. برای من روزنامه‌نگار که همیشه اسیر نظر دبیر تحریریه و سردبیر و مدیرمسؤول بودم تا مطالبم چاپ شود، اداره کردن وبلاگ شخصی برایم حکم آزادی بیان را داشت.
    @alirezashirazi