• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/07/27 ساعت 20:23

    یوسف‌آباد یه خونه قدیمی قشنگ داره که با تمام وجود دوست دارم برای من باشه.
    وقتی تو خیالمم تصور می‌کنم که دارمش؛از خودم می‌پرسم پولشو از کجا آوردم!