• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/27 ساعت 22:51

    اخیرا آیت‌الله مدرسی،عضو ش.ن گفته بود:همانطور که #تحریم موجب رشد ایران شده، #کرونا را هم می‌توان به نعمت تبدیل کرد.

    حالا چشمه جدیدی از #نعمت_تحریم؛ مشاورحقوقی ف.فوتبال می‌گوید بابت تحریم نمی‌توانیم توپ وارد کنیم، داوران در تورنمنت‌های خارجی باد توپ را خالی وچمدانی وارد می‌کنند.