• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/07/27 ساعت 09:53

    ما امروز تو تحریریه آب نداریم،چایی هم نداریم؛ بنابراین اعصاب هم نداریم
    پایان پیام/