• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/27 ساعت 11:56

    ابوالفضل حاجی زادگان در این پژوهش نه فقط ادعای حامیان #طرح_صیانت درباره #اینستاگرام را رد کرده بلکه نشان داده واقعیت کاملا عکس ادعای آنهاست؛ این پژوهش از رشد فعالیت‌های آموزشی و کسب وکار و سهم ناچیز صفحات غیراخلاقی خبرداده.

    چه منافعی باعث ساختن #دروغ برای توجیه #طرح_صیانت شده؟