• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/27 ساعت 17:27

    وزیر بهداشت گفته «سرعت واکسیناسیون در ایران غربی‌ها را شگفت‌زده کرده».

    کاری به مقایسه آمارها ندارم. سوالم این است که آقای عین اللهی از کجا متوجه شگفتی غربی‌ها شده؟ جایی مقاله یا گزارشی نوشتند؟ سخنرانی کردند؟ آماری منتشر کردند؟ این شگفت زدگی را به خود ایشان اطلاع دادند یا چی؟