• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/07/27 ساعت 13:08

    چقدر تصورات دیگران درباره‌ی آدم متفاوته. من بیشتر از یک ماهه تقریبا هیچ‌کاری نکردم.
    کاش حداقل این پیام بهم انگیزه کار کردن می‌داد:)