• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/27 ساعت 17:54

    بواضح است که این طرح به جهت اقتصادی به سود وکلای سرشناس است، اما وکلا از این سود گذشتن و به ترویج تقلیل سواد، معترض شدند.
    حالا از این بگذریم، ایشان اقتصاد خوانده و از او انتظاری نیست، اما وکلای عزیز حتما می‌دانند تبلیغ و این قبیل حرکتهای بازاری برای وکیل ممنوع و تخلف انتظامی است.