• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/07/27 ساعت 20:58

    بردار به دارم زن از روی پل فردیس:
    این هفته به خاطر یک کیلومتر آسفالت اتوبان کرج در پر تردد‌ترین ساعات روز