• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/07/27 ساعت 17:30

    از شواهد و قرائن برمیاد که آقایون نشستن دور هم دارن #الگوی_سوم_زن تدوین میکنن و برای زن تراز انقلاب اسلامی ، باید و نباید ردیف میکنن!

    خداقوت عقلای‌کل و نمایندگان خداوند بر روی زمین