• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/27 ساعت 17:51

    ۱۰۰٪ برعکسه! فرض کنید فردا پذیرش پزشک با معدل ۶ دیپلم هم ممکن شود. نتیجه؟ مردم ریسک نمیکنن و دیگر نزد هر پزشکی نمی‌رن. بلکه فقط پیش پزشکان سرشناس می‌رن.
    اساتید دانشگاه، وکلای معمر، قضات شریف و اخیرا حتی ریاست قوه هم به این طرح نقد داشتند. ولی کو گوش شنوا؟