• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/27 ساعت 18:25

    وزیر بهداشت: غربی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از سرعت واکسیناسیون در ایران شگفت‌زده شدند

    احتمالا غربی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی این شکلی شدند: