• فرمودن #پلتفرم_های_دارویی ، شدن #ناصرخسرو ی مجازی(هرچند که «از قیاسش خنده آمد خلق را»)؛ کاش روشن می‌کردن که ناصر خسروی واقعی نتیجه‌ی چیه؟
    انصافا نظارت سیستمی بر این پلتفرم‌ها سخت تره یا نظارت بر فرآیند ناصر خسرو ساز فعلی؟
    برادر عزیز!
    ولله سرنا رو از سر گشادش داری میزنی.