• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/27 ساعت 00:59

    رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در برنامه #فوتبال_برتر:
    ما به خاطر تحریم‌ها توپ فوتبال هم نمیتوانیم وارد کنیم. داورهای ما که در مسابقات بین المللی شرکت میکنند ، اخر بازی باد توپ‌ها رو خالی میکنند با خودشون میاورند داخل کشور!!!
    #احمدی_نژاد میگفت #تحریم‌ها کاغذ پاره هستند .