• دارا نثاری   dara_nesari@

    1400/07/27 ساعت 11:04

    چرا لباسارو اینقدر سخت کردید؟ حتما باید هودی بپوشیم؟ دیگه جایی پولیور مردونه یقه گرد یا یقه هفت ساده سرمه‌ای نمیفروشن؟