• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/07/26 ساعت 22:40

    حاشیه سازی در پرونده‌های قتل، نه تنها کمکی به متهم نمیکنه، بلکه تجربه ثابت کرده خانواده مقتول برای اجرای حکم قصاص مصمم‌تر و گرفتن رضایت خیلی سخت‌تر میشود