• محمدرضا فرهادی پور   mfarhadpour@

    1400/07/26 ساعت 22:57

    تو #پارک دعوا شده؛ بین دو خانواده؛ گفت عباس پولاتو آتیش می‌زنم؛ زندگیتو توش می‌سوزونم؛ اونم گفت: زحمت نکش؛ خواهرت همه رو گذاشت تو #بورس سوخت. دود شد رفت هوا.