• سجاد بنابی   sadjadb@

  1400/07/26 ساعت 22:40

  عنایت تو نباشد دمی غنیمت نیست
  دم است و لطف تو مبناش یا امام رضا(ع)

  به قدر ارزنی از جانب شما می‌شد
  عنایتی به من ای کاش یا امام رضا(ع)

  #ناصر_فیض
  #شب_نوشت