• در آینده‌ایی نزدیک توپ مسابقات آسیایی رو با امضاء بازیکنان برای صرف امور خیریه به مزایده خواهم گذاشت …
    https://instagram.com/fchadi.ir?utm_medium=copy_link…