• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1400/07/26 ساعت 18:10

    بی‌صاحب‌ترین اداره این مملکت تاکسرانیه
    از ساعت ۵ و ربع ملتی تو صف تاکسی‌‌های ولیعصر ایستادن تا آلان که ساعت ۶ و ۱۰ دقیقه است خبری از ماشین نیست !
    پ.ن: چندین بار مسافرای این خط به ۱۸۸۸ هم زنگ زدن اتفاقی نیفتاده