• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/26 ساعت 12:24

    وزیر امور خارجه: مسیر مذاکرات اتمی از مسیر اقتصاد کشور جدا خواهد شد و به هیچ‌وجه اقتصاد را شرطی نخواهد کرد.

    پ.ن.
    اگر مسیر اقتصادی کشور از رفع تحریم‌ها جدا ست، دیگر نیازی به مذاکره و اتلاف وقت نیست.