• بعد از مدت‌ها تلاش این دو خانم رو در #افغانستان پیدا کردم که زیر برقع آوازهاى اعتراضى میخوندن، اینجا در حال تمرین شعرى از نادیا انجمن بودن که این ویدیو رو ازشون گرفتم، زنان افغان رو از روز اول ورودم به افغانستان تا به همین امروز شجاع دیدم و امیدوار به آینده…