• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/07/26 ساعت 14:06

    میخوای بدونی کی خودرو خارجی داره؟
    کافیه بگی واردات خودرو سال بعد آزاد میشه، قیمتا میاد پایین