• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/07/26 ساعت 09:38

    حالا شما با اون ون بی‌ریخت گشت ارشادت هی شیرین‌کاری کن، ولی تا دم غروب یه جا پیدا نکردم نماز ظهروعصر بخونم! آخرم کارمند ژیگول یه کارواش از این کاغذهای زیرپایی کارواش بهم داد گفت تو دفتر ما نماز بخون! خودشونم بیرون وایسادن تا نمازم تموم شه.
    ازهرطرف که رفتم جز وحشتم نیافزودترینم