• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/26 ساعت 23:19

    کتاب موسم هجرت به شمال اثر جهانى طیب صالح رمان نویس بزرگ سودانى، یکى از برجسته‌ترین رمان هاى جهان است. ٢٠ سال پیش با طیب صالح در طنجه آشنا شدم، ١٧ سال بیش که لندن آمدم او را یافتم! ترجمه کتاب او بهانه اى بود براى دیدار بیشتر او و آن خوش حال‌ها! کتاب را ١٥ سال پیش ترجمه کرده‌ام.