• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/07/26 ساعت 14:53

    مجمع #بایکا داره به صورت زنده از اینستاگرام پخش میشه.
    صداش رو قطع کردن، کامنت‌ها رو هم بستن که کسی نگه صدا قطعه!