• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/26 ساعت 15:35

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۴۷ نفر
  بستری جدید: ۴۲ نفر
  ترخیص: ۳۹ نفر
  فوتی: ۵ نفر
  بیماران بستری: ۳۰۰ نفر
  بیمار بدحال: ۸۶ نفر
  تست روزانه: ۷۶۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۶ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۶۱۸۶۹ دوز
  #COVID۱۹