• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/26 ساعت 10:19

    ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان: ما کوشش می‌کنیم احزاب فعالیت داشته باشد، ولی فعالیت سالم. تقابل و مخالفت متصور نیست./عصر ایران