• سازمان هنری رسانه‌ای اوج   owjmedia_org@

    1400/07/25 ساعت 22:32

    احسان محمدحسنی: در طول ده سال فعالیت اوج،نزدیک به ۱۳۰ موسسه به صورت تخصصی راه اندازی و ۲۳ هزار محصول توسط ۵هزار هنرمند تولید شد.
    در این ده سال برخلاف برخی سازمانهای فرهنگی،با کمترین نیرو و با یک ستاد چابک کار را جلو بردیم و هر چه بودجه و درآمد داشتیم را صرف تولید آثار هنری کردیم.