• پیتزا اگر پیتزا به معنی واقعی (همونی که تو کشور ایتالیا میخورن) باشه غذای بدی نیست، اما در جریان باشید؛ اون که ما تو رستورانهای این شکوه پابرجا میخوریم پیتزا نیست …
    این مطلب رو یه گوشه یادداشت کنید تا چالش #کارخیر بعدی …
    دارم براتون …
    #دوست_دارم_زلی