• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/07/25 ساعت 16:36

    صندوق جمعیت ملل متحد مفتخر است که از طریق شرکای اجرائی خود، و در کنار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) که به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای #زنان و #جوانان می‌پردازد، همگام توانمندسازی زنان ایرانی، از جمله زنان با پیشینه‌ی روستایی بوده است.
    #RuralWomensDay
    #UNFPA #UNIDO