• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/25 ساعت 15:15

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۵ نفر
  بستری جدید: ۵۱ نفر
  ترخیص: ۳۰ نفر
  فوتی: ۷ نفر
  بیماران بستری: ۳۰۲ نفر
  بیمار بدحال: ۸۸ نفر
  تست روزانه: ۷۴۲ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۴۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۵۰۰۹۹ دوز
  #COVID۱۹