• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/25 ساعت 13:30

    در تجمع امروز طلاب و فضلا در فیضیه چه گذشت؟

    گزارش تجمع امروز را از اینجا (https://hawzahnews.com/xbnzN) مشاهده بفرمایید