• عجیب‌ترین رویدادی که در این زمینه توییت‌کردن با هم دیدم #فریلند بود اینجوری بود که حتی توی سالن از جمعیت سوال می‌پرسیدی برات توی توییتر جواب می‌دادن.
    نزدیک ۲۰۰۰ نفر توی سالنهای اصلی و جانبی بودن و بقیه ایران هم درباره اینکه اونجا چه خبره توییت می‌کردن. @Nima۱۹۸۰ @jadi