• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/07/25 ساعت 15:48

    عباس حاج‌رسولیها - عضو شورای شهر اصفهان
    فرونشست زمین در اصفهان یک واقعیت جدی است و نباید منتظر تخریب پایه‌های عالی قاپو، مسجد امام(ره)، مسجد جامع، منارجنبان و مسجد شیخ لطف الله بنشینیم.ریشه مشکل در چالش‌های مربوط به آب است.سران سه قوه باید تصمیم نهایی برای آن بگیرند،