• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/25 ساعت 01:21

    چرا #الهلال ثروتمند‌تر از #پرسپولیس است؟ چرا #عربستان ثروتمندتر از ایران است؟ چرا انها پول و امکانات دارند و بچه‌های ما باید فقط غیرت و تعصب داشته باشند؟ چرا بازیکن‌های ما میروند در تیم‌های عربی بازی میکنند؟ چرا نخبه‌های ما مهاجرت میکنند؟چرا ما این همه استعداد داریم اما فقیریم ؟