• اگه مردم دنیا شبیه من بودند این صنایع، خدمات و وابسته هاشون ورشکست می‌شدند:

    قمار-گیم-سیگار و مخدرها-نظامی و امنیتی-فشن-الکل و نوشابه-بورس-مشابه اصل-پورن-بلاگرها-غذاهای شرقی-پت شاپ-جراحی زیبایی-فرآورده‌های گوشتی-شکار-پکیج ثروتمند شو

    و البته چه زندگی کسالت باری :)

    فهرست شما؟؟؟